Τομείς

Σύγχρονη Διοίκηση

⚜️ Τομέας 1: Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Δημοτικής Περιουσίας

 • Τμήμα Στρατηγικής Διοίκησης & Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τμήμα Οικονομικών, Σύνταξης Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
 • Τμήμα Ανάπτυξης Δημοτικής Περιουσίας & Ανταποδοτικών Τελών
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ταχείας Εξυπηρέτησης & Ληξιαρχείου
 • Τμήμα Προμηθειών, Αναλώσιμων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων


⚜️ Τομέας 2: Πολεοδόμησης, Συντήρησης Υποδομών, Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών    

 • Τμήμα Κτηματολογίου, Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων & Σχεδίασης Κατασκευών
 • Τμήμα Ελέγχου & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 • Τμήμα Ανάπτυξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 • Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Οδοποιίας
 • Τμήμα Ταχείας Ανταπόκρισης Βλαβών & Επιδιόρθωσης


⚜️ Τομέας 3:  Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείρισης Δημοσίου Χώρου, Καθαριότητας & Πρασίνου

 • Τμήμα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής & Ενεργειακής Αναβάθμισης
 • Τμήμα Αστικού Πρασίνου & Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Δημοτικού Φωτισμού & Επέκτασης Φωτισμού Οδικών Δικτύων
 • Τμήμα Κοιμητηρίων & Επικοινωνίας με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
 • Τμήμα Καθαριότητας, Ειδικών Συνεργείων & Ανακύκλωσης
 • Τμήμα Συντήρησης Κινητών Μονάδων & Μηχανημάτων


⚜️ Τομέας 4: Πολιτισμού, Τουρισμού & Κοινωνικών Εκδηλώσεων

 • Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικού Αποτυπώματος & Τοποσήμων
 • Τμήμα Σχεδιασμού & Υποστήριξης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 • Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης & Υποστήριξης της Φιλοξενίας
 • Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Κινητικότητας Επισκεπτών
 • Τμήμα Διαχείρισης Σήμανσης και Ενημέρωσης Επισκεπτών
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Κοινωνικών Εκδηλώσεων


⚜️ Τομέας 5: Παιδείας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Αθλητισμού

 • Τμήμα Πλήρους Υποστήριξης της Παιδείας & των Εκπαιδευτικών Βαθμίδων
 • Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Επιστημονικής Καθοδήγησης
 • Τμήμα Υποστήριξης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Τμήμα Σχεδιασμού Σύγχρονων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων & Αναψυχής
 • Τμήμα Ανάπτυξης & Διάχυσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων & Σπορ


⚜️ Τομέας 6: Ψηφιακής Μετάβασης, Έξυπνης Πόλης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Τμήμα Σχεδιασμού Ψηφιακών Υποδομών & Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT)
 • Τμήμα Διοίκησης Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών (App & DApp)
 • Τμήμα Συλλογής & Ολοκληρωμένης Διοίκησης Πληροφοριών
 • Τμήμα Ψηφιοποίησης Δημοτολογίου & Δημοτικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνολογικών Υποδομών και Υποστήριξης του Σ.Β.Α.Κ.
 • Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εκδημοκρατισμού & Διαφάνειας


⚜️ Τομέας 7: Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Διαφήμισης & Επικοινωνίας

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας & της Καινοτομίας
 • Τμήμα Φιλοξενίας & Δικτύωσης Επιχειρήσεων, Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων & Δημιουργίας Πλούτου για τον Πολίτη
 • Τμήμα Οργάνωσης Θεσμικών Επισκέψεων & Διεθνών Επαφών
 • Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας & Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Analytics)
 • Γραφείο Τύπου & Ενημέρωσης Πολιτών


⚜️ Τομέας 8: Περιφερειακών Ενοτήτων & Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων
 • Τμήμα Ενίσχυσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Διασύνδεσης Φορέων
 • Τμήμα Υποστήριξης Αγροτικών Συνεταιρισμών & Βιολογικής Καλλιέργειας
 • Τμήμα Ανάπτυξης Παραδοσιακών Προορισμών & Δραστηριοτήτων
 • Τμήμα Διεύρυνσης της Προσβασιμότητας και της Κινητικότητας
 • Τμήμα Δημοτικών Μονάδων Προστασίας & Ασφάλειας


⚜️ Τομέας 9: Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας & Πολιτικής Προστασίας

 • Τμήμα Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών & Υποστήριξης Φορέων Υγείας
 • Τμήμα Οργάνωσης Υγειονομικών Υποδομών & Νέων Κέντρων Υγείας
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικών Φαινομένων
 • Τμήμα Αυξημένης Φροντίδας & Ποιότητας Ζωής της Τρίτης Ηλικίας
 • Τμήμα Μέριμνας & Ποιότητας Ζωής της Παιδικής Ηλικίας & Παιδικών Σταθμών
 • Τμήμα Κοινωνικής Ενδυνάμωσης & Ενσωμάτωσης Μειονοτικών Κοινοτήτων


Εταιρεία Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Μελετών

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

Δήμος Καλαμάτας #2023


 • Ανάλυση έργου & καταγραφή των απαραίτητων συνοδευτικών μελετών 
 • Πλήρης κοστολόγηση έργου και λήψη οικονομικών προσφορών υλοποίησης
 • Δόμηση φακέλου και ένταξη στο κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα
 • Ανάθεση έργου και υπογραφή σύμβασης με όρους εμπορικού δικαίου
 • Αυστηρές ποινικές ρήτρες παράδοσης έργου και χρονοδιαγράμματος
 • Φερεγγυότητα εργολάβων μέσω εγγυητικών επιστολών ανάληψης έργου