Θεσμική Ενημέρωση για τα Απαιτούμενα Έργα του Δήμου Καλαμάτας από τον Παν. Χειλά

2023-05-18

⚜️ Διανομή του εντύπου Προγράμματος της παράταξης "Νέα Δυναμική" στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας από τον Παναγιώτη Χειλά & αναλυτική Ενημέρωση σε όλους τους Επικεφαλής και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα Απαιτούμενα Έργα στο Δήμο Καλαμάτας, για κάθε κοινότητα και για κάθε τμήμα του αστικού ιστού. 

(*) Το έντυπο πρόγραμμα απεστάλη σε όλα τα πολιτικά γραφεία των Υπ. Βουλευτών Μεσσηνίας σε όλα τα κόμματα.