Συνέντευξη Παν. Χειλά (24.03.2023)

2023-03-24

⚜️ Μια συζήτηση με τον Παν. Χειλά για τα Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας και το Οικονομικό έλλειμμα του Συνδέσμου Ύδρευσης ύψους 1,300,000 ευρώ.

  • Η εκμετάλλευση των ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας είναι από μηδαμινή έως μηδενική.
  • Η αναλογία υποχρεωτικών εξόδων και προαιρετικών εξόδων στο Δήμο Καλαμάτας είναι 1 προς 6,15. Τα προαιρετικά έξοδα είναι πάνω από 6 προς 1 σε σχέση με τα υποχρεωτικά έξοδα.
  • Το ύψος των απευθείας αναθέσεων είναι άγνωστο στον Καλαματιανό λαό.
"Προσέξτε την οικονομία, η οικονομία είναι αμείλικτη"
  • Όταν η δημοτική αρχή Καλαμάτας δε διασφαλίζει έσοδα από τα ακίνητά του Δήμου, συνολικής αναπόσβεστης αξίας ύψους 26.000.000 ευρώ.
  • Όταν η δημοτική αρχή Καλαμάτας κάνει σπατάλες σε αναλογία πάνω από 6 προς 1 σε σχέση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου.
  • Όταν υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια στις απευθείας αναθέσεις.

⚜️ Τότε, έρχονται στη δημοσιότητα εισηγήσεις, όπως αυτή του Συνδέσμου ύδρευσης προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για αύξηση στην τιμή του νερού των δημοτών. Εάν δεν αλλάξει η διοίκηση του Δήμου μας, είναι νομοτελειακό ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες ανάλογες δημοσιεύσεις.