Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της δημοτικής αρχής Καλαμάτας 2019-2023

2023-08-03

⚜️ Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της δημοτικής αρχής Καλαμάτας 2019-2023.

1. Πολεοδόμηση & Αστικοί όροι Δόμησης

2. Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου

3. Αντιπλημμυρική Θωράκιση 

4. Ευρωπαϊκά Κονδύλια 30,16 δις

5. Αγωγός Ύδρευσης Φ-800 & Δεξαμενές

6. Κυκλοφοριακή Μελέτη & Θέσεις Στάθμευσης

7. Αξιοποίηση 49 στρεμμάτων Δυτικής Παραλίας

8. Στέγαση Παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας

9. Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

10. Νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις

11. Τουριστική Προβολή Δήμου Καλαμάτας

12. Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα

13. Διάνοιξη δρόμου Άνω - Κάτω Βέργα

14. Βιολογικός Καθαρισμός Καλαμάτας

15. Σκουπιδότοπος Μαραθόλακκας

16. Εγκατάλειψη των Κοινοτήτων 

⚜️ Η πτώση της δημοτικής αρχής Καλαμάτας 2019-2023 είναι αιτιολογημένη.