Μύθος 3ος: Αντιπλημμυρική Θωράκιση 80.000.000 €

2023-07-11

⚜️ Η σύμφωνη γνώμη Δημοτικού και Περιφερειακού συμβουλίου έσωσε την Καλαμάτα από ένα παρατεταμένο εργοτάξιο στην καρδιά της πόλης μας σε ευθεία αντίθεση με τη δημοτική αρχή Καλαμάτας του κ.Βασιλόπουλου. Απαιτούνται φράγματα συγκράτησης, εκβάθυνση ρεμάτων & επέκταση του αστικού δικτύου ομβρίων υδάτων.