Ερωτήσεις Παν. Χειλά στην Ειδική Συνεδρίαση για τον Ισολογισμό του Δήμου Καλαμάτας

2023-03-21

⚜️ Ερωτήσεις Παν. Χειλά στην Ειδική Συνεδρίαση για τον Ισολογισμό στο Δήμο Καλαμάτας (20.03.2023). 

Οι 3 ερωτήσεις που τέθηκαν και δεν απαντήθηκαν: 

1. Τι πλούτο παράγουν τα ακίνητα αναπόσβεστης αξίας ύψους 26.000.000 ευρώ για το Δήμο Καλαμάτας; 

2. Οι υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α. είναι 220.000 ευρώ και οι προαιρετικές δαπάνες του Δήμου είναι ύψους 1.353.000 ευρώ. Αυτή η αναλογία είναι συνετή λογιστικά; 

3. Τι ύψος είναι οι απευθείας αναθέσεις στο σύνολο των εξόδων του Δήμου Καλαμάτας σε απόλυτο αριθμό;